Tomasz Siemoniak szkoli banderowców z OUN! Министр обороны Польши обучает бандеровцев из ОУН!

Новости

Czy wicepremier Tomasz Siemoniak w zakresie wiedzy o historii Wojska Polskiego jest kompletnym ignorantem? Czy też w cyniczny i wyrachowany sposób realizuje plan wciągnięcia Polski w działania zbrojne na Wschodzie, nie oglądając się przy tym ani na doświadczenia historyczne, ani na godność polskiego munduru? Tak czy owak, wydając decyzję o szkoleniu dowódców batalionu o nazwie OUN, uderzył on w polskie tradycje wojskowe oraz znieważył pamięć pomordowanych przez OUN i UPA. W takie sytuacji, jeżeli jest człowiekiem honoru, powinien podać się do dymisji.

Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, wydał decyzję, aby za pieniądze polskiego podatnika szkolić dowódców ukraińskich oddziałów ochotniczych, w tym batalionów «Azow» i «Ajdar», zdominowanych przez banderowców, oraz batalionu noszącego nazwę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Poinformował o tym na konferencji prasowej gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jest to niebywały skandal, bo OUN była organizacją terrorystyczną, która w okresie międzywojennym atakowała struktury państwa polskiego. Jej członkowie, zwłaszcza z frakcji kierowanej przez Stepana Banderę, dokonali wielu zbrodni, w tym zabójstwa ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego i posła Tadeusza Hołówki.

Nawiasem mówiąc, obaj zamordowani byli piłsudczykami i zwolennikami ugody z Ukraińcami. Banderowcy zgładzili także w skrytobójczych zamachach wielu uczciwych Ukraińców, w tym Iwana Babija, dyrektora ukraińskiego gimnazjum we Lwowie i szefa Akcji Katolickiej. Z kolei we wrześniu 1939 r., współpracując, ściśle z niemieckim wywiadem Abwehrą, spełniali rolę V Kolumny, organizując i przeprowadzając dywersję na tyłach walczących z Niemcami polskich dywizji. W ramach tej dywersji niejednokrotnie strzelali w plecy wycofującym się do Rumunii i na Węgry polskim żołnierzom.

Mordowali ludność cywilną. Przykładem jest zgładzenie bezbronnych mieszkańców osady Kołodne k. Monasterzysk, w tym kobiet i dzieci, co miało miejsce w nocy z 18 na 19 września.  W następnych latach na bazie struktur OUN powstała Ukraińska Powstańcza Armia, która dokonała ludobójstwa na Polakach, Żydach o Ormianach oraz obywatelach polskich innych narodowości.

Czy wicepremier Tomasz Siemoniak w zakresie wiedzy o historii Wojska Polskiego jest kompletnym ignorantem? Czy też w cyniczny i wyrachowany sposób realizuje plan wciągnięcia Polski w działania zbrojne na Wschodzie, nie oglądając się przy tym ani na doświadczenia historyczne, ani na godność polskiego munduru? Tak czy owak, wydając decyzję o szkoleniu dowódców batalionu o nazwie OUN, uderzył on w polskie tradycje wojskowe oraz znieważył pamięć pomordowanych przez OUN i UPA. W takie sytuacji, jeżeli jest człowiekiem honoru, powinien podać się do dymisji.

1414485467_tomash-semonyakВице-премьер и министр национальной обороны Томаш Семоняк выдал решение, согласно которому, за деньги польского налогоплательщика осуществить подготовку командиров украинских добровольческих подразделений, таких как «Азов» и «Айдар», укомплектованных бандеровцами, а также батальона носящего название Организации украинских националистов. Об этом на пресс конференции сообщил генерал Мечислав Гоцул, начальник генерального штаба Войска Польского. Это небывалый скандал, так как ОУН является террористической организацией, которая нападала на структуры польского государства в предвоенные годы. Члены этой организации, особенно из фракции возглавляемой Степаном Бандерой осуществили множества преступлений, включая убийство министра МВД Бронислава Перацкего и депутата Тадеуша Холовки.

В сентябре 1939 года, тесно сотрудничая с немецким Абвером, ОУН выполняла роль пятой колонны, организовывая и осуществляя диверсии в тылах польских дивизий сражающихся с немецкими захватчиками. Они уничтожали мирное население. В последующие годы на базе структур ОУН была создана Украинская повстанческая армия, которая осуществляла массовые убийства поляков, евреев и польских граждан других национальностей.

Неужели вице премьер Томаш Семоняк в области знаний истории Войска Польского является полным невеждой? Неужели таким циничным и корыстным способом реализуется план втягивания Польши в боевые действия на Востоке, не оглядываясь при этом на исторический опыт, ни на честь польского мундира?

Озвучивая решение о подготовке командиров батальона ОУН, Семоняк оскорбил польские военные традиции, а также осквернил память убитых ОУН и УПА людей. В этой ситуации, если Вы являетесь человеком чести, то должны немедленно уйти в отставку.

3 thoughts on “Tomasz Siemoniak szkoli banderowców z OUN! Министр обороны Польши обучает бандеровцев из ОУН!

  1. По моему у поляков сорвало крышу на почве ненависти к русским — они даже готовы обучить убийц своих отцов и дедов. Напомнил бы кто-нибудь об истории второй мировой, глядишь и протрезвели бы

  2. Я поддерживаю Славу Украине, которая бандеровская, раз этого хотят сами поляки.
    Наверное еще много поляков погибнет от их рук после того как Польша начала помогать Порошенке и его западенцам.
    Слава Украине. Забудем, поляки, волынскую резню. Этого не было

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.