Białoruś: przemysł obronny poszerza współpracę

Новости

Państwowy Wojskowo-Przemysłowy komitet Białorusi przy współdziałaniu z Federalną Wojskowo-Techniczną Służbą Rosji przeprowadził w Mińsku dwustronną konferencę współpracy naukowo-techniczną z udziałem organów państwowego kierowania i przedsiębiorstw przemysła obronnego Białorusi (60 przedsiębiorstw) i Rosji (60 przedsiębiorstw).

W konferencji wzięli udział 380 kierowników ministerstw, resortów, naukowych i oświatowych instytucji dwóch krajów.

Uczestnicy konferencji:

omówili problematykę naukowych badań i opracowań w interesach stworzenia i opanowania nowych i perspektywnych technologii i materiałów, techniki i przyrządów w zakresie obrony i bezpieczeństwa, technologii podwójnego stosowania;

wyznaczyli główne kierunki rozwoju i umocnienia zaawansowanych produkcji i podwyższenia naukowo-technicznego potencjału przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

opracowali propozycje po rozwoju i umocnieniu techniczno-wojskowej i naukowej współpracy, wyznaczeniu mechanizmów integracji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

wszechstronnie omówili aspekty techniczno-wojskowej współpracy Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej i jego rozwoju w ramach koncepcji ogólnego i wszechobejmującego bezpieczeństwa.

Zwłaszcza uczestnicy konferencji rzetelnie rozpatrzyli następne pytania:

współdziałanie i kierowanie wojskowymi komponentami wojskowej części Państwa Związkowego w warunkach konfliktów uzbrojonych i operacjach pozamilitarnych;

naukowo-techniczne podstawy stworzenia nowych technologij obronnych, systemów uzbrojenia i techniki wojskowej;

opracowanie i opanowanie perspektywnych technologii wojskowego i podwójnego przeznaczenia;

produkcja środków rozpoznania i dowodzenia, uderzeniowych systemów i kompleksów broni kierowanej;

stworzenie systemów rozpoznania radioelektronicznego, walki radioelektronicznej, przeciwdziałania broni kierowanej;

informacyjne zabezpieczenie i opracowania automatyzowanych systemów dowodzenia wojskami i bronią, systemów obrony informacji, a także specjalnych technicznych środków bezpieczeństwa i antyterroru.

Rosja i Biłoruś ciasno współdziałają po najszerszym spektrum pytań, wśród których współpraca techniczno-wojskowa zajmuje jedną z najważniejszych pozycji. Więcej tego, ta współpraca stanowczo rozwija się i etapami wychodzi na jakościowo nowy poziom.

Według słów pierwszego zastępcy dyrektora Federalnej Wojskowo-Technicznej Służby Rosji Aleksandra Fomina, już dziś chodzi o współdziałaniu przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi bezpośrednio, bez wypuszczania odpowiednich zarządzających dokumentów. To pozwoli operatywnie i wielkoskalowe zabezpieczać najnowszą techniką i uzbrojeniem nie tylko Regionalne Ugrupowanie Wojsk Rosji i Białorusi, ale i wszystkie resorty siłowe obu krajów.

Do głównych kierunków współpracy wojskowo-technicznej między dwoma krajami można określić eksport rosyjskiej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych policyjnych środków, systemów łączności, części zamiennych do pancernej i lotniczej techniki, środków OPL, a także import z Białorusi części kompletujących i usług z remontu oddzielnych typów techniki lotniczej.

Jak wiadomo, na wielu typach uzbrojnia i techniki wojskowej, przeznaczonych jak dla eksportu, tak i dla Sił Zbrojnych Rosji, są ustalone systemy, wyprodukowane w Biłorusi.

O ważności dla Rosji potencjału białoruskiego przemysłu obronnego świadczy ten fakt, że import produkcji wojskowej z Białorusi składa więcej połowy objętości współpracy techniczno-wojskowej między tymi krajami.

Z kolei strona białoruska wykazuje duże zainteresowanie do oprzyrządowania swoich Sił Zbrojnych współczesnymi wersjami takich znanych typów uzbrojenia i techniki wojskowej, jak:

PZR „TOR”;

PZR S-300;

samoloty szkoleniowe Jak-130;

śmigłowcy Mi-17 i Mi-28.

Białoruś wykazuje zainteresowanie do wykonania w Rosji remontu samolotów MiG- 29, Su- 25 i Ił- 76. Zachowuje się odporny popyt z boku struktur siłowych republiki na nabycie urządzeń obrony informacji, specjalnej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych środków policyjnych i ekwipunku produkcji rosyjskiej.

Znaczny impuls rozwoju współpracy wojskowo-technicznej, jak i innych zakresów współpracy Białorusi i Rosji, poza wątpliwością, nada przyszła wizyta robocza do Mińska Prezydenta Rosji Włodzimierza Putina.

Państwowy Wojskowo-Przemysłowy komitet Białorusi przy współdziałaniu z Federalną Wojskowo-Techniczną Służbą Rosji przeprowadził w Mińsku dwustronną konferencę współpracy naukowo-techniczną z udziałem organów państwowego kierowania i przedsiębiorstw przemysła obronnego Białorusi (60 przedsiębiorstw) i Rosji (60 przedsiębiorstw).

W konferencji wzięli udział 380 kierowników ministerstw, resortów, naukowych i oświatowych instytucji dwóch krajów.

Uczestnicy konferencji:

omówili problematykę naukowych badań i opracowań w interesach stworzenia i opanowania nowych i perspektywnych technologii i materiałów, techniki i przyrządów w zakresie obrony i bezpieczeństwa, technologii podwójnego stosowania;

wyznaczyli główne kierunki rozwoju i umocnienia zaawansowanych produkcji i podwyższenia naukowo-technicznego potencjału przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

opracowali propozycje po rozwoju i umocnieniu techniczno-wojskowej i naukowej współpracy, wyznaczeniu mechanizmów integracji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

wszechstronnie omówili aspekty techniczno-wojskowej współpracy Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej i jego rozwoju w ramach koncepcji ogólnego i wszechobejmującego bezpieczeństwa.

Zwłaszcza uczestnicy konferencji rzetelnie rozpatrzyli następne pytania:

współdziałanie i kierowanie wojskowymi komponentami wojskowej części Państwa Związkowego w warunkach konfliktów uzbrojonych i operacjach pozamilitarnych;

naukowo-techniczne podstawy stworzenia nowych technologij obronnych, systemów uzbrojenia i techniki wojskowej;

opracowanie i opanowanie perspektywnych technologii wojskowego i podwójnego przeznaczenia;

produkcja środków rozpoznania i dowodzenia, uderzeniowych systemów i kompleksów broni kierowanej;

stworzenie systemów rozpoznania radioelektronicznego, walki radioelektronicznej, przeciwdziałania broni kierowanej;

informacyjne zabezpieczenie i opracowania automatyzowanych systemów dowodzenia wojskami i bronią, systemów obrony informacji, a także specjalnych technicznych środków bezpieczeństwa i antyterroru.

Rosja i Biłoruś ciasno współdziałają po najszerszym spektrum pytań, wśród których współpraca techniczno-wojskowa zajmuje jedną z najważniejszych pozycji. Więcej tego, ta współpraca stanowczo rozwija się i etapami wychodzi na jakościowo nowy poziom.

Według słów pierwszego zastępcy dyrektora Federalnej Wojskowo-Technicznej Służby Rosji Aleksandra Fomina, już dziś chodzi o współdziałaniu przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi bezpośrednio, bez wypuszczania odpowiednich zarządzających dokumentów. To pozwoli operatywnie i wielkoskalowe zabezpieczać najnowszą techniką i uzbrojeniem nie tylko Regionalne Ugrupowanie Wojsk Rosji i Białorusi, ale i wszystkie resorty siłowe obu krajów.

Do głównych kierunków współpracy wojskowo-technicznej między dwoma krajami można określić eksport rosyjskiej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych policyjnych środków, systemów łączności, części zamiennych do pancernej i lotniczej techniki, środków OPL, a także import z Białorusi części kompletujących i usług z remontu oddzielnych typów techniki lotniczej.

Jak wiadomo, na wielu typach uzbrojnia i techniki wojskowej, przeznaczonych jak dla eksportu, tak i dla Sił Zbrojnych Rosji, są ustalone systemy, wyprodukowane w Biłorusi.

O ważności dla Rosji potencjału białoruskiego przemysłu obronnego świadczy ten fakt, że import produkcji wojskowej z Białorusi składa więcej połowy objętości współpracy techniczno-wojskowej między tymi krajami.

Z kolei strona białoruska wykazuje duże zainteresowanie do oprzyrządowania swoich Sił Zbrojnych współczesnymi wersjami takich znanych typów uzbrojenia i techniki wojskowej, jak:

PZR „TOR”;

PZR S-300;

samoloty szkoleniowe Jak-130;

śmigłowcy Mi-17 i Mi-28.

Białoruś wykazuje zainteresowanie do wykonania w Rosji remontu samolotów MiG- 29, Su- 25 i Ił- 76. Zachowuje się odporny popyt z boku struktur siłowych republiki na nabycie urządzeń obrony informacji, specjalnej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych środków policyjnych i ekwipunku produkcji rosyjskiej.

Znaczny impuls rozwoju współpracy wojskowo-technicznej, jak i innych zakresów współpracy Białorusi i Rosji, poza wątpliwością, nada przyszła wizyta robocza do Mińska Prezydenta Rosji Włodzimierza Putina.

Państwowy Wojskowo-Przemysłowy komitet Białorusi przy współdziałaniu z Federalną Wojskowo-Techniczną Służbą Rosji przeprowadził w Mińsku dwustronną konferencę współpracy naukowo-techniczną z udziałem organów państwowego kierowania i przedsiębiorstw przemysła obronnego Białorusi (60 przedsiębiorstw) i Rosji (60 przedsiębiorstw).

W konferencji wzięli udział 380 kierowników ministerstw, resortów, naukowych i oświatowych instytucji dwóch krajów.

Uczestnicy konferencji:

omówili problematykę naukowych badań i opracowań w interesach stworzenia i opanowania nowych i perspektywnych technologii i materiałów, techniki i przyrządów w zakresie obrony i bezpieczeństwa, technologii podwójnego stosowania;

wyznaczyli główne kierunki rozwoju i umocnienia zaawansowanych produkcji i podwyższenia naukowo-technicznego potencjału przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

opracowali propozycje po rozwoju i umocnieniu techniczno-wojskowej i naukowej współpracy, wyznaczeniu mechanizmów integracji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi;

wszechstronnie omówili aspekty techniczno-wojskowej współpracy Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej i jego rozwoju w ramach koncepcji ogólnego i wszechobejmującego bezpieczeństwa.

Zwłaszcza uczestnicy konferencji rzetelnie rozpatrzyli następne pytania:

współdziałanie i kierowanie wojskowymi komponentami wojskowej części Państwa Związkowego w warunkach konfliktów uzbrojonych i operacjach pozamilitarnych;

naukowo-techniczne podstawy stworzenia nowych technologij obronnych, systemów uzbrojenia i techniki wojskowej;

opracowanie i opanowanie perspektywnych technologii wojskowego i podwójnego przeznaczenia;

produkcja środków rozpoznania i dowodzenia, uderzeniowych systemów i kompleksów broni kierowanej;

stworzenie systemów rozpoznania radioelektronicznego, walki radioelektronicznej, przeciwdziałania broni kierowanej;

informacyjne zabezpieczenie i opracowania automatyzowanych systemów dowodzenia wojskami i bronią, systemów obrony informacji, a także specjalnych technicznych środków bezpieczeństwa i antyterroru.

Rosja i Biłoruś ciasno współdziałają po najszerszym spektrum pytań, wśród których współpraca techniczno-wojskowa zajmuje jedną z najważniejszych pozycji. Więcej tego, ta współpraca stanowczo rozwija się i etapami wychodzi na jakościowo nowy poziom.

Według słów pierwszego zastępcy dyrektora Federalnej Wojskowo-Technicznej Służby Rosji Aleksandra Fomina, już dziś chodzi o współdziałaniu przedsiębiorstw przemysłu obronnego Rosji i Biłorusi bezpośrednio, bez wypuszczania odpowiednich zarządzających dokumentów. To pozwoli operatywnie i wielkoskalowe zabezpieczać najnowszą techniką i uzbrojeniem nie tylko Regionalne Ugrupowanie Wojsk Rosji i Białorusi, ale i wszystkie resorty siłowe obu krajów.

Do głównych kierunków współpracy wojskowo-technicznej między dwoma krajami można określić eksport rosyjskiej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych policyjnych środków, systemów łączności, części zamiennych do pancernej i lotniczej techniki, środków OPL, a także import z Białorusi części kompletujących i usług z remontu oddzielnych typów techniki lotniczej.

Jak wiadomo, na wielu typach uzbrojnia i techniki wojskowej, przeznaczonych jak dla eksportu, tak i dla Sił Zbrojnych Rosji, są ustalone systemy, wyprodukowane w Biłorusi.

O ważności dla Rosji potencjału białoruskiego przemysłu obronnego świadczy ten fakt, że import produkcji wojskowej z Białorusi składa więcej połowy objętości współpracy techniczno-wojskowej między tymi krajami.

Z kolei strona białoruska wykazuje duże zainteresowanie do oprzyrządowania swoich Sił Zbrojnych współczesnymi wersjami takich znanych typów uzbrojenia i techniki wojskowej, jak:

PZR „TOR”;

PZR S-300;

samoloty szkoleniowe Jak-130;

śmigłowcy Mi-17 i Mi-28.

Białoruś wykazuje zainteresowanie do wykonania w Rosji remontu samolotów MiG- 29, Su- 25 i Ił- 76. Zachowuje się odporny popyt z boku struktur siłowych republiki na nabycie urządzeń obrony informacji, specjalnej broni i amunicji strzeleckiej, specjalnych środków policyjnych i ekwipunku produkcji rosyjskiej.

Znaczny impuls rozwoju współpracy wojskowo-technicznej, jak i innych zakresów współpracy Białorusi i Rosji, poza wątpliwością, nada przyszła wizyta robocza do Mińska Prezydenta Rosji Włodzimierza Putina.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.