Wielkie manewry na wschodzie Большие маневры на востоке

Новости

sdfgsfgdfhjt456546y722 tysiące żołnierzy z Rosji i Białorusi rozpocznie jutro manewry pod kryptonimem „Zapad 2013”. Część z nich odbędzie się tuż przy polskiej granicy. Scenariusz ćwiczeń, którym będą się przyglądać obserwatorzy z ponad 60 państw, przewiduje między innymi zwalczanie terrorystów.

Na początku tego tygodnia pierwszy zastępca rosyjskiego ministra obrony generał armii Arkady Bachin zapewnił, że ćwiczenia nie mają na celu testowania wariantów działań wojskowych w Syrii. – Ćwiczenia skupią się na rzeczywistych, różnych formach współdziałania między siłami zbrojnymi, w tym desantu morskiego – podkreślił wiceminister.

Już kilka miesięcy wcześniej do mediów przeniknęły informacje, że scenariusz „Zapad 2013” przewiduje między innymi zwalczanie grup terrorystycznych i zbrojnych formacji, które przeniknęły na terytorium Białorusi z państw ościennych.

Ćwiczenia będą prowadzone na Białorusi, obszarze rosyjskiego Zachodniego Okręgu Wojskowego oraz morzach Bałtyckim i Barentsa. Weźmie w nich udział około 12 tysięcy żołnierzy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Na Białoruś pojedzie 2520 Rosjan. Wysłano tam między innymi pododdziały 31 Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. Na terytorium Rosji w ćwiczeniach „Zapad 2013” udział weźmie jeszcze dodatkowo około 9,4 tysiąca wojskowych, w tym 200 białoruskich.

W Rosji, oprócz jednostek podległych resortowi obrony, mają też ćwiczyć wojska podporządkowane ministerstwu spraw wewnętrznych. Do ich zadań ma należeć walka z grupami terrorystycznymi i dywersyjno-rozpoznawczymi oraz desantami.

Żołnierze 350 Gwardyjskiego Samodzielnego Mobilnego Batalionu z brygady wojsk specjalnych sił zbrojnych Białorusi wezmą wraz z rosyjską 336 Gwardyjską Brygadą Piechoty Morskiej Floty Bałtyckiej udział w desancie na wybrzeżu kaliningradzkiej enklawy. Wiozące ich trzy duże okręty desantowe – „Kaliningrad” z Floty Bałtyckiej, „Azow” z Floty Czarnomorskiej i „Święty Jerzy” z Floty Północnej – wyszły w morze 15 września z portu Łomonosow nad Zatoką Fińską i trzy dni później zawinęły do Bałtyjska.

Wiceminister Arkady Bachin podał, że zaproszenie na białorusko-rosyjskie ćwiczenia przyjęli obserwatorzy wojskowi z ponad 60 państw. – Nie wierzę, że manewry są zagrożeniem dla NATO i jego sojuszników – oświadczył na początku września sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. – To naturalne, że żołnierze są szkoleni. Ważne, że odbywa się to w sposób przejrzysty, tak, aby partnerzy wiedzieli o ćwiczeniach, ich celach i zakresie – podkreślił.

Ćwiczenia „Zapad 2013” zakończą się 26 września.

sdfgsfgdfhjt456546y722 тысячи военнослужащих из России и Беларуси приняли участие в начавшихся маневрах «Запад 2013». Часть из них пройдет уже вблизи польской границы. Сценарий учений, за которыми наблюдают представители из 60 стран, предусматривает, между прочим, уничтожение террористов.

В начале этой недели первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Аркадий Бахин заверил, что учения не преследуют цель отработать варианты боевых действий в Сирии. – В ходе учения будут отработаны различные вопросы взаимодействия между ВС РБ и РФ, включая высадку морского десанта – подчеркнул заместитель министра.

Еще несколько месяцев назад в СМИ поступила информация о том, что в ходе учения «Запад 2013» будут решаться вопросы уничтожения террористических формирований и диверсионных групп, которые проникли на территорию Беларуси из соседних государств.

Учение будет проводится на территории Беларуси, Западного военного округа, а также в акваториях Баренцевого и Балтийский морей. В нем примет участие около 12 тысяч военнослужащих РФ. В Беларусь прибудет 2520 россиян. В РБ отправлены подразделения 31 отдельной гвардейской десантной-штурмовой бригады. На территории России в учении «Запад 2013» дополнительно примут участие около 9,4 тысяч военнослужащих, в том числе 200 из Беларуси.

В России, кроме воинских частей подчиненных МО, к учению привлекаются внутренние войска МВД. Их задача уничтожение террористических, диверсионно-разведывательных групп и воздушных десантов.

Военнослужащие 350 отдельного гвардейского мобильного батальона из состава бригады ССО Беларуси совместно с российской 336 гвардейской бригадой морской пехоты Балтийского флота осуществят высадку морского десанта на побережье в Калининградской области. С этой целью задействованы три БДК – «Калининград» от Балтийского флота, «Азов» от Черноморского флота и «Святой Георгий» от Северного флота, которые вышли в море 15 сентября из порта г.Ломоносов и спустя три дня прибыли на рейд г.Балтийск.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Аркадий Бахин сообщил, что на белорусско-российские учения прибыли военные наблюдатели от 60 стран. – Не верю, что данные маневры являются угрозой для НАТО и ее союзников – заявил в начале сентября генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. – Это естественно, что военнослужащие тренируются. Важно, что все это происходит в открытом формате и партнеры знают об учениях, их целях и сроках – подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

5 thoughts on “Wielkie manewry na wschodzie Большие маневры на востоке

  1. Что ожидать? Как вы думаете, что поляки будут бояться Руси сабля. Добро пожаловать. У нас есть 280 AGM-154 JSOW таких группировок. + 360 ракет AGM-65G Maverick. Не угрожайте, не пугают, потому что Наср.

  2. Я приглашаю вас на польский. Для покупок. Водка. Петь. Винтовка выходить из дома.Amen.

  3. Матка польска — яйко, курка, сало, шпек,
    Дафай, дафай бистро, где партизанен?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.