There is a smell of gunpowder in Europe: “Trident Juncture – 2015” may provoke Russia’s response W Europie znów wydaje zapach prochu: jak odpowie Rosja na manewry Trident Juncture 2015 В Европе запахло порохом: «Трайдент Джанкче-2015» спровоцирует Россию на ответные меры

Геополитика и безопасность Учения

europeAt the end of last year some Internet resources reported that after the withdrawal from Afghanistan, in 2015 NATO is going to organize a large scale military exercises in Europe, involving 40 000 troops, this is sevenfold bigger than the “Stedfast Jazz – 2013”.

“Trident Juncture – 2015” will be preceded by Command-staff exercises planned in 2014.

NATO officials claim that it is necessary to maintain troop’s combat readiness and practice their interoperability, especially after the mission in Afghanistan during so called peacetime.

However, experts believe that the withdrawal of troops from Afghanistan saves money for the US and NATO. Many European leaders would like to use the money to sustain their economies but no one is going to lose money, especially NATO. According to the Alliance’s command opinion there are two ways to solve the problem.

The first way is to initiate a regional and not bloody armed conflict. 3-4 thousand coffins per year from the conflict zone are quite acceptable.

The second way is to conduct large-scale military drills in Europe.  Strangely enough but NATO for the first time in several decades is going to conduct а large-scale maneuvers on the territory of Europe with more than 40,000 troops.

NATO will leave Afghanistan “beaten like a dog with the tail between its leg.” So it is necessary to demonstrate the world NATO’s superiority, that they still have “their claws sharpened.”

Only for calming the public it’s claimed that exercises “Trident Juncture-2015” is scheduled to Spain and Portugal, far from borders of Russia and Belarus.

Despite this fact, NATO’s transport capabilities allow to redeploy military contingent in Baltic countries and Poland in a week.

Creation of NATO Strategic lifting center and Strategic Airlift Capability convince in this opinion.

But there are two questions: Why 40,000? Why Western Europe?

Try to discuss.

First of all, on the base of evaluating forces and means the opposing sides at the Western strategic direction we can assume that the «Red» could shape up to 4-5 conventional armies and defensive troops of the regional group force on the territory of Belarus.

“Red” could form about 4-5 imaginary armies and defensive forces on the territory of Belarus. 2-3 armies of them have the task to hold Pskov and Kaliningrad regions. Consequently, Russia could have only 1-2 armies for the offensive operation which more wisely would have in reserve.

Conclusion: offensive action of “Red” is impossible. And discontent of leaders of the Baltic countries and Poland on the offensive nature of the exercises “Zapad – 2013” with 12.000 military men look like a tantrum. Therefore, European politicians who are good at economy, law and so on should understand the essence of the issue. This requires a minimum knowledge in the military sphere especially in strategy.

Now about the “Blue” forces.

First of all it is necessary to mention the so-called the NATO Response Force. They together with the national defense forces of Poland and the Baltic countries are the first to act and provide the basic forces in the event of conflict.

Thus wise suppose several opposite defensive groups would be formed, one of which would be able to conduct offensive operation in depth of 150-200 km. This allows to destroy only the first line formation of the enemy but does not capturing and keeping the area.

An aspect ratio is equal. But suddenly, “out of nowhere” on the “Blue” side appears more than 40,000 people. Moreover, considering the transport capabilities of the Alliance, it can quickly lift troops to any part of Europe. So we have other calculations: against 15-20 thousand “Red” – 50-60 thousand “Blue”. Classic advantage of 3:1, in accordance with Alliance’s statute for conducting offensive operation.

The area of Western Europe have been prepared in militarily issues long ago. Recently, much attention is paid to Baltic region where springboard for ground attack is created. Alliance upgraded airfields, sea ports, highways to NATO standards. Pilots grasp Baltic airspace. All this activity increases NATO’s offensive capabilities.

It is evident, in 2014-2015 NATO will start working out issues of rapid lifting troops for strategic offensive operation.

“Smart Defence” and other programs is a kind of validol for the world community, “doesn’t treat, but calm”.

So, Russia faces with the task as in a textbook the following conditions:

“Given: soothing (lulling, think of how you want) NATO’s declarations on the strengthening of international peace and security;

acting NATO Strategic lifting center and Strategic Airlift Capability;

offensive military forces will be ready for action in 2015;

worked tasks for the reception of this forces and blocking of the Russian Baltic fleet;

rehearsed preparation of public opinion by the political leaders of the Baltic States on how “Russian bear” aggressive.

Question: what should Russia and its ally Belarus do, when other Collective Security Treaty Organization (CSTO) members don’t deal in the Western direction, but there is a possibility to get something from the Alliance”.

Leaderships of Russia and Belarus are solving its economic problems and other members of the CSTO, and don’t care about the challenges from West. However, a source in Belarusian Ministry of Defence reported that the Russia and Belarus are taking appropriate measures for the response on aggressive NATO actions.

As we know, in 2015 Russia and Belarus will be held regular joint exercises on Russian territory. In connection with the ongoing NATO military activity at the Western borders of the Union state there is possibility that the military exercises of Russia and Belarus would be held in Leningrad’, Kaliningrad’ and Pskov’ regions.

We can assume that in the waters of the Baltic and Barents seas and the Atlantic ocean, not far from the States-participants of NATO exercises, Russian naval group would be deployed with the tasks of the reconnaissance and demonstrate its presence. Probably the Belarusian airborne (Special Operations Forces) units that received marine training in Kaliningrad and also joint cyber troops will take part in this activity. Plus regular flights of Russian strategic aviation.

As a result, planned in 2015 NATO exercises involving 40,000 troops could seriously destabilize the situation in Europe and political and military balance.

Russians has stood up on their feet, gained historical mission and regional leader. They are ready to apply an adequate response and support Belarusian Army with new weapons.

Escalation of tensions is not profitable for Europe. Stop new arms race and an escalation of tensions in Europe is possible only with the efforts of political decisions of the military-political leaders of NATO member-countries and especially its leader the USA.

europeW końcu zeszłego roku w Mediach pojawiła się informacja, że po wycofaniu w 2014 roku wojsk z Afganistanu, NATO zamierza zorganizować w Europie wielkie manewry wojskowe z udziałem 40 tys. żołnierze. Ćwiczenia są zaplanowane na 2015 rok, ale one będą poprzedzone serią szkoleń i treningów które zostaną zorganizowane w ciągu 2014 roku.

Przedstawiciele NATO twierdzą, że jest to koniecznie w celu utrzymania w stałej gotowości bojowej państw bloku NATO, a oprócz tego sprawdzić ich zdolności do współdziałania po zakończeniu misji w Afganistanie.

Ale to nie jest główny powód. Eksperci uważają, że wycofanie wojsk z Afganistanu – jest przede wszystkim uwolnienie w pierwszej kolejności funduszy na potrzeby NATO i USA. Wielu liderów europejskich z zadowoleniem puściło by ich na wsparcie gospodarek swoich krajów, ale nikt nie zamierza po prostu tracić pieniądze, zwłaszcza NATO. Bruksela wyraźnie uświadamia, że uwolnione finanse powinny być stosowane, w przeciwnym razie budżet zostanie bezwzględnie obcinany. Z tego powodu kierownictwo Sojuszu, aby utrzymać środki, znalazło dwa kierunka rozwiązania tego problemu.

Po pierwsze – to zaangażowanie w nowym konflikcie zbrojnym, koniecznie żeby był dla NATO nie bardzo krwawy. Bo opinia publiczna, z którą przyjęto uważać się, nie pozwoli dopuścić i odsetka trumien ze strefy konfliktu. Ale 3-4 tys. zabitych w ciągu roku i koniecznie obywatele obcych krajów jest to całkiem dopuszczalnie.

Drugi kierunek – to przeprowadzenie manewrów wojskowych na dużą skalę Jak jest nie dziwnie, lecz NATO po raz pierwszy za kilka dziesięcioleć zamierza przeprowadzić w Europie niebywałe po rozmachu manewry, w których będą brały udział ponad 40 tys. żołnierzy.

W całej swojej historii NATO tylko i czyniło, co brzękało bronią i pokazywało swoją siłę. Wycofanie z Afganistanu nie będzie odbywać się z podniesioną głową i dla tego trzeba «pokazać pazury» i udowadniać swoją przewagę.

Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia «Trident Juncture» w 2015 roku, zostały wybrane Hiszpania i Portugalia. Przy czym, żeby uspokoić opinię publiczną, przewodnictwo NATO zatwierdza, że manewry odbędą się daleko od granic Rosji i Białorusi. Ale z punktu widzenia sztuki wojskowej taka sprawa nie wydaje się nieszkodliwą. Przede wszystkim, dlatego, że transportowe możliwości wojsk NATO po przerzutu wojsk pozwalają rozwinąć odpowiednie ugrupowanie w krajach Bałtii i Polski praktycznie w ciągu tygodnia. A co najważniejsze, stworzenie w 2004 roku Centrum Transportu Strategicznego, a w 2009 roku powstał program Strategicznego Przerzuty Powietrznego NATO (w pełna gotowość operacyjna – listopad 2012 r.), coraz bardziej przekonują w tym.

Ale jednak, dlaczego 40 tys. i dlaczego Europa Zachodnia?

Po pierwsze, na podstawie oceny sił i środków stron przeciwnych na Zachodnim Kierunku Strategicznym, można przypuścić, że «Czerwone» potrafią sformować do 4-5 armii i jedno obronne ugrupowanie ze składu Regionalnego Ugrupowania Wojsk Białorusi i Rosji.

Przy czym część sił i środków (2-3 armii) będzie mieć zadanie po utrzymaniu terytorium Obwodów Pskowskiego i Kaliningradzkiego. Z czego wynika, że dla działań ofensywnych Rosjanie będą mieć tylko 1-2 armii, które rozsądnie, zostawić w rezerwie.

Stąd wniosek: ofensywne działania «Czerwonych» są w zasadzie niemożliwe. I wszystkie jęky polityków z krajów Bałtii i Polski o ofensywnym charakterze manewrów «Zachód — 2013», są podobne do histerii.

Tutaj, europejscy politycy, zwłaszcza ministrowie obrony krajów sąsiednich, którzy są specjalistami w dziedzinie zdrowia, ekonomii, prawa, itp., należy wyraźnie rozumieć, że zanim podejmować szum, im samym warto zorientować się w treści pytania, a dla tego są potrzebne minimalne wiedze w dziedzinie wojskowej, zwłaszcza strategii.

Teraz o «Niebieskich».

Tu, przede wszystkim, należy wspomnieć Siły Szybkiego Reagowania NATO — batalionowe grupy taktyczne, które wraz z SZ Polski i krajów Bałtyckich pierwszymi występują w razie początku konfliktu i zabezpieczają rozmieszczenie głównych sił Sojuszu.

Tak, naprzeciw siebie są utworzone grupy obronne, jedna z których w stanie przeprowadzić ofensywną operację wojskową (głębokość 150 – 200 km). To pozwala rozgromić pierwszy eszelon przeciwnika, ale w żaden sposób nie daje możliwość utrzymać terytorium.

Wydaje się wszystko uczciwie, praktycznie równa współzależność stron. Lecz tu «nagle, znikąd» na stronie «Niebieskich» pojawiają się jeszcze 40 tys. «bagnetów». Przy czym, biorąc pod uwagę zdolności transportowe Aliansu po przesuwaniu wojsk do dowolnej części Europy. I tu już inne obliczenia: przeciw 15-20 tys. «Czerwonych» mamy 50-60 tys. «Niebieskich». Klasyczna przewaga 3:1, co odpowiada regulaminam NATO dla przeprowadzenia operacji ofensywnej.

Zdawało się by, wszystko uczciwie, praktycznie równa współzależność stron. Lecz tu «raptem, skąd nie podejmij» się na stronie «Niebieskich» pojawiają się jeszcze 40 tys. «bagnetów». Przy czym, z uwzględnieniem transportowych możliwości aliansu, co szybko wywraca się do dowolnej części Europy. I tu już drugie rozliczenia: przeciw 15-20 tys. «Czerwiennym» — 50-60 tys. «Niebieskich». Klasyczna przewaga 3: 1, co odpowiada statutom NATO dla przeprowadzenia ofensywnej operacji. To odpowiedź na pierwszą część przedtem sformułowanego pytania. Jest to odpowiedź na pierwszą część wstępnie sformułowanych pytań.

Gołym okiem widać, że NATO już w 2014-2015 latach celowo przystąpi do odpracowania pytań przerzutu wojsk a także kompleksowej decyzji zadań strategicznej operacji ofensywnej.

Koło przeciwstawiania się nabiera obroty. Wojskowi praktycznie nigdy nie porzucą planów, zwłaszcza dobrze sfinansowanych. Zatrzymać nowy wyścig uzbrojeń i eskalację napięć w Europie jest mozliwe tylko wysiłkami politycznych decyzji, jak wojskowego politycznego kierownictwa NATO, tak i jej lidera Stanów Zjednoczonych, które, jak zawsze, lubią «łobuzować» na terytorium innych państw, przy czym kosztem innych, i drażnić swoją partnerką – Rosją.

europeВ конце прошлого года на некоторых зарубежных новостных Интернет-ресурсах появилась информация, что после выхода в 2014 году из Афганистана НАТО собирается организовать в Европе крупномасштабные военные учения с привлечением 40 000-й группировки войск. Это приблизительно в семь раз превышает количество военных, участвовавших в маневрах «Стедфаст Джаз», проходивших в ноябре 2013 года на территории Польши и стран Балтии.

Масштабные маневры планируется провести в 2015 году. Им будет предшествовать серия командно-штабных учений и тренировок, проведение которых спланировано в 2014 году.

Официальные лица альянса утверждают, что это необходимо для поддержания боеготовности войск стран-членов блока, а также проверки их способности к взаимодействию после завершения миссии в Афганистане.

Однако это не основная причина. Как полагают эксперты, вывод войск из Афганистана – это, прежде всего, высвобождение денежных средств на нужды НАТО, и США в первую очередь. Многие европейские лидеры с удовольствием пустили бы их на поддержание экономик своих стран в столь тяжелый кризисный период. Но не тут то было. Никто не намерен просто так терять деньги, тем более НАТО. Брюссель четко осознает, что высвобождаемые финансы должны найти применение, иначе бюджет будет беспощадно урезаться. И руководство альянса с целью сохранения ассигнований нашло, как он видит, два пути решения этой проблемы.

Первый – это ввязывание в вооруженный конфликт, желательно не сильно для них кровопролитный. Общественное мнение, с которым принято считаться, не позволит допустить и процента гробов из зоны конфликта. А вот 3-4 тысячи в год, и желательно граждан не своих стран, вполне допустимо.

Второй – это проведение широкомасштабных учений. Как ни странно, но НАТО впервые за несколько десятилетий собирается провести на территории Европы небывалые по размаху маневры, в которых будут участвовать более 40 тыс. военнослужащих.

На протяжении всей своей истории НАТО только и делало, что бряцало оружием и показывало свою силу. А вывод из Афганистана будет происходить далеко не с гордо поднятой головой, поэтому необходимо будет самоутверждаться, или как говорят «показывать когти», и доказывать свое превосходство.

Местом проведения учений 2015 года, кодовым названием которых выбрано «Трайдент Джанкче», запланированы Испания и Португалия. Причем, для успокоения общественности указывается, что маневры будут проходить вдали от границ России и Беларуси. Человеку же, знакомому с основами военного искусства, это не покажется безобидным. Прежде всего, потому, что транспортные возможности НАТО по переброске войск позволяют развернуть соответствующую группировку в странах Балтии и Польши практически в течение недели. И что немаловажно, создание в 2004 году центра стратегических перебросок, а в 2009 году программы «Стратегические воздушные переброски» НАТО (в полной оперативной готовности – с ноября 2012 года) все больше убеждают в этом.

Но все же, почему 40 тыс. и почему Западная Европа?

Попробуем порассуждать.

Прежде всего, исходя из оценки состава сил и средств противоборствующих сторон на Западном стратегическом направлении, можно предположить, что «Красные» смогут сформировать до 4-5 условных армий и оборонительную группировку РГВ(С) на территории Беларуси. При этом часть сил и средств (2-3 армии) будут иметь задачи по удержанию территории Псковской и Калининградской областей. Из чего следует, что для наступательных действий у россиян будет лишь 1-2 армии, которые более благоразумно, будет иметь в резерве.

Отсюда напрашивается вывод: наступательные действия «Красных» невозможны в принципе. И все стенания руководства стран Балтии и в меньшей степени Польши о наступательном характере учений в 12 тыс. человек (ССУ «Запад-2013) похожи на истерику, либо хорошо срежиссированный спектакль.

И здесь европейским политикам, особенно министрам обороны соседних стран, являющихся специалистами в области здравоохранения, экономики, юриспруденции и т.п., необходимо четко понимать, что прежде, чем поднимать шум, им самим стоит разобраться в сути вопроса, а для этого необходимы минимальные знания в военной области, особенно стратегии. И не стоит полностью полагаться на мнение т.н. экспертов-подполковников, которые командовали «аж целыми батальонами и ротами», советы которых только дискредитируют самих политический деятелей в глазах тех же европейцев.

Теперь о «Синих».

Здесь, прежде всего, необходимо упомянуть о т.н. силах первоочередного задействования – батальонных тактических группах, которые в совокупности с национальными силами обороны Польши и прибалтийских стран первыми выступают в случае начала конфликта и обеспечивают развертывание основных оборонительных сил.

Итак, друг напротив друга формируются оборонительные группировки, одна из которых в состоянии (условно) провести наступательную армейскую операцию, т.е. на глубину от 150 до 200 км. Это позволяет разгромить первый эшелон противника, но никак не захватить и уж тем более удержать территорию.

Казалось бы, все по-честному, практически равное соотношение сторон. Но тут «вдруг, откуда ни возьмись» на стороне «Синих» появляется еще 40 тыс. «штыков». Причем, с учетом транспортных возможностей альянса, быстро перебрасываемых в любую часть Европы. И тут уже другие расчеты: против 15-20 тыс. «Красных» – 50-60 тыс. «Синих». Классический перевес 3:1, соответствующий уставам НАТО для проведения наступательной операции. Это ответ на первую часть ранее сформулированного вопроса.

Территория Западной Европы уже давно подготовлена в военном отношении, лишь в последние годы большее внимание уделяется прибалтийскому региону, где, по сути, создается плацдарм для нападения. Переоборудованные и модернизированные под стандарты альянса аэродромы, порты, причалы, подъездные пути, продолжающийся процесс оборудования потенциальных районов развертывания войск, изучение натовским летчиками воздушного пространства стран Балтии в ходе патрулирования с литовского аэродрома Зокняй, усиление всех видов разведки – все эти мероприятия активно реализуемые в последние годы, еще больше увеличивают наступательные возможности альянса.

Невооруженным глазом видно, что НАТО уже в 2014-2015 годах целенаправленно приступит к отработке вопросов слаживания и переброски войск, а также комплексному решению задач стратегической наступательной операции, а не ее отдельных элементов, как это было ранее.

«Разумная оборона», «Инициатива связанных сил» и прочие программы – это своего рода валидол для мировой общественности, который, как говорится, «лечить – не лечит, но сильно успокаивает».

По сути, для России, как по учебнику, поставлена задача со следующими условиями:

«Дано: успокаивающие (усыпляющие, трактуйте, как хотите) заявления НАТО об укреплении международного мира и безопасности;
действующие центр стратегических перебросок и программа «Стратегические воздушные переброски» НАТО, которые очень нужно «обкатать» (это, кстати, ответ на вторую часть вопроса);
готовая к 2015 году наступательная группировка войск;
отработанные на учениях прошлых лет задачи по приему данной группировки, а также блокированию российского Балтийского флота;
отрепетированная подготовка общественного мнения из уст политических лидеров стран Балтии о том, как агрессивен «русский медведь».
Вопрос: что делать России и ее союзнику Беларуси, когда другим членам ОДКБ нет дела до западного направления, но есть возможность что-либо получить от стран-членов Альянса?»

При всей очевидности ответа, руководство Союзного государства пока еще больше озабочено экономическими проблемами (прежде всего, Беларуси). И лишь в «мозге армии» – генеральных штабах – мучительно ищется ответ, как поставить страны ЕС (НАТО) на место, не «дав им как следует по лицу».

Тем не менее, осведомленный источник в Минобороны Беларуси сообщает, что не исключается выработка совместно с российскими коллегами мер по адекватному реагированию на агрессивные действия со стороны НАТО.

Как известно, в 2015 году Россия и Беларусь проведут очередные совместные учения. По плану Медведева-Лукашенко (решение принято в 2009 году) это должно произойти на российской территории. Не факт, что и на этот раз маневры пройдут в глубине России вдали от границ НАТО. Военные отмечают, что показ миролюбивости и транспарентности имеет свои пределы на фоне, когда альянс продолжает наращивать военную активность вблизи западных рубежей Союзного государства. Отсюда напрашивается целесообразность планирования очередного «Запада» на приграничных с Балтией территориях Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.

Можно предположить, что в акваториях Балтийского и Баренцева морей и в Атлантическом океане, недалеко от государств-участников учений НАТО также следует развернуть российские корабельные группировки с задачами разведки и демонстрации своего присутствия. Возможно, примут участие в этом деле и белорусские ССО, получившие калининградскую морскую закалку. Не лишними будут и регулярные щекочущие нервы полеты стратегической авиации России, например, впритирку с воздушным пространством и территориальными водами государств-провокаторов.

Одновременно целесообразно поставить на место заигравшуюся в регионального лидера Польшу. И уже не в глубине российской территории, а у польских границ требуется проведение несколько российско-белорусских тактических учений. Не исключено и совместное применение группировки кибернетических войск. К сложившейся обстановке будут подтянуты и задачи ВКО.

Как результат, спланированное 40-тысячное учение войск НАТО в 2015 году сможет серьезно дестабилизировать обстановку в Европе и установившийся политический и военный баланс.

Россия, с приходом нового министра обороны, достаточно жесткого и конкретного в делах и поступках, до двух считать не будет. Эра ельцинских 90-х и сердюковских «женских батальонов» закончена. Россияне встали на ноги, обрели свою историческую миссию регионального лидера и готовы нанести адекватный ответ, в том числе поддержать совместную с белорусами региональную группировку современными вооружением и военной техникой.

Маховик противостояния набирает обороты. Военные практически никогда не отказываются от планов, особенно хорошо профинансированных. Остановить новую гонку вооружений и эскалацию напряженности в Европе возможно лишь усилиями политических решений, как военно-политического руководства НАТО, так и ее лидера США, которые, как всегда, любят «побезобразничать» на территориях других государств, причем за чужой счет, и подразнить своего заклятого партнера – Россию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.