Polscy komandosi gotowi do dyżuru w siłach NATO

Новости

00000000Sojusz Północnoatlantycki zakończył ćwiczenie Trident Juncture, wieńczące przygotowania Sił Odpowiedzi NATO na 2015 rok. Tło szkolenia stanowiła sojusznicza operacja obrony kolektywnej, prowadzona na podstawie Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego — podaje mjr Krzysztof Płażuk z Dowództwa Wojsk Specjalnych. Jako państwo ramowe w zakresie wojsk specjalnych w przyszłorocznym zestawie NATO Response Force uczestniczyć będzie Polska.

Scenariusz ćwiczenia Trident Juncture 2014 zbudowano na bazie sytuacji, w której NATO podjęło działania militarne na rzecz jednego z państw członkowskich, poddanego agresji w następnie zewnętrznej inwazji. Działania prowadzone były w dynamicznym środowisku operacyjnym i politycznie trudnych warunkach. Ćwiczący dowódca SON — kanadyjski gen. broni D. Michael Day, na co dzień zastępca dowódcy JFC Neapol — dążył do wytworzenia równowagi sił w regionie oraz odzyskania terytorium utraconego przez państwo członkowskie. Była to operacja prowadzona na bazie Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego (obrony kolektywnej) — podaje mjr Płażuk.

„Trident Juncture-14” (TRJE14 było ćwiczeniem dowódczo — sztabowym (ang. Command Post Exercise, CPX), wspomaganym komputerowo, w którym, oprócz kwatery z Neapolu, wzięły udział wszystkie dowództwa komponentów Sił  Odpowiedzi NATO zestawu 2015.

Najważniejszym celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości Dowództwa Sił Połączonych z Neapolu (ang. Joint Force Command, JFC) do prowadzenia operacji o wysokiej intensywności. To właśnie JFC Neapol było pierwszoplanowym ćwiczącym i to ono było certyfikowane. TRJE14 oceniano według standardów NATO. Ćwiczenie miało również na celu doskonalić współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komponentami, podporządkowanymi jednemu dowództwu (JFC). TRJE14 było ostatnim z ćwiczeń certyfikujących wszystkie siły przewidziane do dyżuru w ramach SON w 2015 roku. Wcześniej (wrzesień — październik) w ramach serii ćwiczeń Noble certyfikowane były wszystkie komponenty podległe JFC Neapol: lądowy, morski, powietrzny i sił specjalnych. W Polsce odbyły się ćwiczenia Noble Sword, z udziałem żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Kierownictwo ćwiczenia rozmieszczono w norweskim Stavanger, gdzie funkcjonowało na bazie tamtejszego Połączonego Centrum Działań Bojowych NATO (Joint Warfare Centre, JWC). W ćwiczenia zaangażowane było również Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ang. Allied Command Transformation, ACT) z Norfolk, USA oraz Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacji (ang. Allied Command Operations, ACO/ Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), stacjonujące na co dzień w belgijskim Mons.  Dowództwo SON znajdowało się w Neapolu ale w rejonie konfliktu operowało wysunięte dowództwo operacji. Komponenty działały ze swoich macierzystych lokalizacji, czyli: Lyon, Francja (lotniczy), Rota, Hiszpania (morski), Munster, Niemcy (lądowy), Kraków (operacji specjalnych).

W kompleksie koszarowym na krakowskich Pychowicach, w którym funkcjonuje Centrum Operacji Specjalnych — Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (COS – DKWS) oraz Jednostka Wojskowa Nil, ćwiczyło Sojusznicze Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC). Trzon SOCC zbudowano na bazie kadry COS-DKWS. Poza Polakami oraz ich sojusznikami z Komponentu, w Krakowie przebywali przedstawiciele: Dowództwa Operacji Specjalnych NATO (NSHQ), Dowództwa Operacji Specjalnych USA w Europie (US SOCEUR), Połączonego Centrum Działań Bojowych (JWC), zespoły łącznikowe z pozostałych komponentów SON, polscy żołnierze z centrów podporządkowanych Dowództwu Operacyjnemu RSZ (DO RSZ), żołnierze Centralnej Grupy Działań Psychologicznych (Bydgoszcz), Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (Kielce) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

13 listopada ćwiczenia żołnierzy wojsk specjalnych obserwowała kadra kierownicza jednostek i instytucji SZ RP. Wśród gości znaleźli się: Szefowie P3 i P7 SGWP, Dowódcy Centrum Operacji Lądowych i Lotniczych, kadra Dowództwa Operacyjnego RSZ, kadra dowódcza jednostek wojsk specjalnych oraz jednostek i administracji wojskowej garnizonu Kraków.

Komponent Operacji Specjalnych (SOC) stanowią w 75% Polacy. Razem z nimi w SOC służyć będą żołnierze wojsk specjalnych z: Chorwacji, Estonii,  Holandii, Litwy, Norwegii, Słowacji, Turcji i Węgier. Strona polska wystawia do dyżuru trzy zespoły bojowe: lądowy (JWK), morski (FORMOZA) i powietrzny (7 eskadra działań specjalnych z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego). Pozostałe dwa zespoły bojowe tworzą Holendrzy i Litwini. Znaczące siły do Komponentu wydzielają Jednostki Wojskowe Agat i Nil.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.