Rosja wzmacnia «zachodnią flankę»

Новости

5053b619f526fac97b3db361dff3741bNowa doktryna obronna Federacji Rosyjskiej jako element zagrożenia zewnętrznego widzi aktywność NATO, wskazując też na potrzebę rozbudowy potencjału w rejonie Arktyki. W tej sytuacji Kreml zamierza wzmocnić siły wojskowe na zachodnich i północnych rubieżach federacji: na Krymie, w Arktyce i w Obwodzie Kaliningradzkim. Jak powiedział szef sztabu generalnego rosyjskiej armii, generał Walerij Gierasimow w styczniu 2015 r., w tych rejonach planuje się „podwyższenie możliwości bojowych sił zbrojnych”. Z punktu widzenia krajów NATO będących sąsiadami Rosji, zwłaszcza tych, które mają liczną mniejszość rosyjską, niepokojący może być chociażby punkt 32, który stanowi, iż jednym z podstawowych zadań Sił Zbrojnych Federacji ma być „obrona obywateli FR poza granicami FR przed zbrojną napaścią…”.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i krajów nadbałtyckich najbardziej niepokojące jest wzmacnianie zgrupowania rosyjskiego w Kaliningradzie. Uważnego monitorowania wymaga także rozwinięcie wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą oraz formowanie nowych i przemieszczanie już istniejących związków taktycznych w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Rosjanie zmieniają system rozlokowania jednostek, przybliżając je do granic kraju.

Jeśli chodzi o Kaliningrad wszystko wskazuje na to, że poza sferą deklaratywną czynione są pewne kroki zmierzające do wzmocnienia sił w Obwodzie. Są poważne przesłanki by sądzić, że 7 Gwardyjski Samodzielny Zmechanizowany Pułk (notabene jednostka efemeryczna, bo pułki praktycznie w SZ FR nie występują) został przeformowany w brygadę. Sam wzrost potencjału bojowego następuje chociażby z intensywnością ćwiczeń i przezbrajaniem związków taktycznych w nowy sprzęt.

Trudno nie odnotować, że elitarny komponent sił rosyjskich w Kaliningradzie – 336 Brygada Piechoty Morskiej z Bałtyjska – przezbrojony został już w transportery BTR-82A, znacznie bardziej wartościowe niż wcześniej używane w jednostce BTR-80. Zapowiedziano także przekazanie do Zachodniego Okręgu Wojskowego głęboko zmodernizowanych czołgów T-72B3.

Trzeba przy okazji wspomnieć, że Kaliningrad może przyjąć także poważne siły wzmocnienia z innych związków taktycznych Zachodniego OW, co było praktykowane w ostatnich miesiącach (przerzut na teren obwodu pododdziału rakiet Iskander-M, komponentu sił powietrznych (m.in. Su-34 i Su-27), sił piechoty morskiej via Flota Bałtycka etc.)

Dzięki ćwiczonym przerzutom strategicznym (powietrznym, morskim, kolejowym) Siły Zbrojne FR są w stanie przemieścić w krótkim czasie znaczne ilości sił i sprzętu do dowolnego miejsca kraju. Jak wskazuje kryzys ukraiński siły mogą pozostać, przy zastosowaniu systemu rotacji, przez dłuższy czas w polowych obozach wojskowych, jak to ma miejsce wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej. Właściwie wszystkie jednostki specjalnego przeznaczenia oraz powietrzno-desantowe – de facto siły szybkiego reagowania – mogą istotnie wzmacniać dowolne zgrupowanie rosyjskich Sił Zbrojnych, o czym niżej.

Jeśli chodzi o cykliczne „straszenie” przerzuceniem do Kaliningradu rakiet balistycznych Iskander, należy widzieć to raczej jako stały element retoryki polityczno-wojskowej Kremla. Przezbrojenie brygady rakietowej stacjonującej w obwodzie ze starszych rakiet typu Toczka, na Iskandery, prędzej, czy później i tak nastąpi, a póki co należy pamiętać, że przerzucenie baterii, czy dywizjonu mobilnych Iskanderów z głębi rosyjskiego interioru nie stanowi żadnego problemu (nawet transportem powietrznym, co już ćwiczono).

Niezwykle istotne dla balansu sił w regionie jest rozmieszczenie sił wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej. Rosjanie podkreślają, że są to siły „defensywne” (sic!) i rozmieszczone czasowo, jednakże i ich ofensywny skład, i długi okres „koczowania” wzdłuż granicy, wymusza traktowanie ich – póki co – jako koncentrację stałą.

W obozach polowych nad granicą (niektóre mają znacznie rozbudowaną infrastrukturę, jak np. baza w Millerowo), przebywają rotacyjnie zbiorcze batalionowe grupy taktyczne formowane na bazie jednego lub kilku związków taktycznych. Przykładowo w obozie polowym w obwodzie biełgorodzkim (luty) zbiorcza batalionowa grupa bojowa ze składu 23 Brygady z Samary zkładała się z: do batalionu piechoty (na BTR-82A), pododdziału samobieżnych moździerzy Nona, pododdziału przeciwlotniczego z zestawami Osa, do tego dochodziły elementy rozpoznania, inżynieryjno-saperskie oraz służby zabezpieczenia i logistyczne.

Zdarzają się jednakże i zbiorcze batalionowe grupy taktyczne, np. zbiorcza BGT złożona z pododdziału pancernego 4 Kantemirowskiej dywizji oraz pododdziału 106 Dywizji WDW.

Pomijając już fakt okresowego włączania się części tych sił do walk w Donbasie, nie można nie zauważyć, że w obwodzie rostowskim czy biełgorodzkim skoncentrowane są znaczne siły i środki, które pochodzą co prawda z różnych związków taktycznych, ale już zostały „zgrane” na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jest to zresztą z punktu widzenia Rosjan bardzo korzystna okazja do przeprowadzenia swoistych ćwiczeń przegrupowań sił i środków na dużą skalę w warunkach quasi-wojennych.

Przećwiczono np. nie tylko przemieszczanie się na znaczne odległości elementów poszczególnych brygad (notabene wniosek jest taki, że brygadowa struktura wprowadzona przez ministra Serdiukowa (reformy Serdiukow-Makarow) się sprawdziła), włącznie z zabezpieczeniem logistycznym w trakcie marszu i na miejscu, ale także pewne elementy z dziedziny dowodzenia, czy łączności. Praktyczne wnioski  płynęły chociażby z faktu, że w jednym rejonie, pod nieznanym sobie dowództwem, znalazły się batalionowe grupy taktyczne ze związków taktycznych przerzuconych z innych rejonów (np. z dalekiej Pieczengi, albo Syberii).

Ostatnim elementem wartym odnotowania i monitorowania jest wprowadzanie korekty w rozmieszczeniu dowództw i jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego — w celu przybliżenia ich do granic Rosji, w tym z Ukrainą. Mam tu na myśli zarówno przesunięcia sztabów i jednostek do nowych miejsc stacjonowania (które „osłabione” zostały za czasów reformy Serdiukowa), jak i tworzenie nowych.

I tak anonsowano przemieszczenie sztabu 20 Armii z Mulino do Woroneża, 9 Brygady Zmechanizowanej z Mulino położonego na wschód od Moskwy do Boguczara w pobliżu granicy z Ukrainą, 33 Brygady Górskiej z Majkopa do Nowoczerkaska znajdującego się około 70 km od przejścia granicznego z Ukrainą. Ponadto, poinformowano odtworzeniu w Boguczarze brygady pancernej (w oparciu o bazę chronienia sprzętu pancernego – pozostałość po elementach 10 Dywizji Pancernej), wreszcie sformowaniu brygady zmechanizowanej w Jelni pod Smoleńskiem.

Wszystkie te zamierzenia, wyjaśniane są jako potrzeba „zamknięcia” otwartych kierunków, które zostały osłabione poprzez rozformowanie w trakcie reformy wielu związków taktycznych (np. wspomnianej 10 DPanc). Zwraca uwagę fakt, że wzmacniane są zarówno jednostki w rejonie Morza Czarnego, jak i położone dalej na północ, a odtwarzane bazy położone są z reguły zdecydowanie bliżej granic Rosji, niż wcześniejsze miejsca stacjonowania.

Nie można nie odnotować wzrastającego potencjału wojsk powietrzno-desantowych, które spełniają rolę sił szybkiego reagowania (minimum 35 tys. żołnierzy). Także w ich przypadku widać zmiany organizacyjne: wchłonięto w struktury WDW brygady desantowo-szturmowe, pułk specnazu WDW z Kubinki rozwinięto w brygadę, w chwili obecnej zapowiada się odtworzenie na bazie 31 Brygady jednostki szczebla dywizyjnego – 104 Dywizji.

Mobilne siły WDW stanowią także swego rodzaju odwód strategiczny naczelnego dowództwa, który może wesprzeć – bez względu na miejsce stacjonowania i podległość – siły i środki w dowolnym miejscu kraju, zgodnie z zapotrzebowaniem. Wybrane bataliony alarmowe w jednostkach mają bardzo krótki czas reakcji, co pozwala im szybko osiągnąć gotowość bojową, a ćwiczone przerzuty strategiczne pozwalają je szybko przemieścić i rozwinąć w pożądanym rejonie.

Struktura brygadowa, jeden z podstawowych elementów reformy Serdiukow-Makarow, zostanie z pewnością zachowana. Wyjątkiem są tutaj dywizje wojsk powietrzno-desantowych (WDW), których reforma strukturalna nie obejmowała oraz dywizje kantemirowska i tamańska, w których przywrócono organizację pułkową (dywizyjną). Potencjał bojowy poszczególnych brygad (pancernych, zmechanizowanych (na BTR i BMP), artylerii, dowodzenia etc.) wzmacnia się poprzez sukcesywną wymianę/modernizację sprzętu zmotoryzowanego, pancernego, artylerii, walki radioelektronicznej, łączności itd.

Nawet jeżeli nie są to zupełnie nowe wzory uzbrojenia, a jedynie głębokie modernizacje starszych typów, jak pojazdy T-72B3 czy BTR-82A bądź np. środki artyleryjskie ze zmodernizowanym systemem kierowania ogniem, w stosunku do poprzedniego stanu ma miejsce istotny wzrost potencjału bojowego. Rosjanie prowadzą ponadto liczne ćwiczenia różnych szczebli, wzrasta odsetek żołnierzy na kontrakcie (w stosunku do poborowych). Należy wreszcie odnotować zmiany w regulaminach wzorowane na doświadczeniach NATO-wskich (np. stosowanie jako podstawowej jednostki taktyczno-operacyjnej batalionowej grupy bojowej), podniesienie znaczenia jednostek zabezpieczenia i logistycznych.

1 thought on “Rosja wzmacnia «zachodnią flankę»

 1. @czesiekkk
  …większość krajów UE z Europy Środkowo — Wschodniej jak Słowacja ma pakty z Putinem o nieagresji albo wręcz zawarte sojusze jak Serbia albo Węgry. Po prostu oni są mądrzy chociażby obywatele żyli w nędzy jak w Polsce i sponsorowali czterdziestoletnich emerytów mundurowych…
  —————————-

  Z bandytami i terrorystami nikt nie pertraktuje!
  Szczególnie gdy bandyci są prymitywnym narodem trzeciej kategorii:

  Rosja ma gospodarkę odrobinę mniejszą niż Włochy
  PKB nominalny w mld USD
  Rosja ……………..1 899 056
  Włochy …………..2 198 730
  UK …………………2 417 570
  Brazylia …………..2 492 908
  Francja ……………2 776 324
  Niemcy …………..3 577 031
  Japonia …………..5 869 471
  Chiny ……………..7 298 147
  USA ………………15 094 025
  UE …………………17 577 691
  Około 80% rosyjskiego eksportu pochodzi ze sprzedaży surowców naturalnych

  Populacja Rosji jest mniejsza niż populacji maleńkiego Bangladeszu i populacji NIemie
  Rosja…………….146,3 mln
  Bangladesz…….157,6 mln
  USA ………………325 mln
  UE………………….650 mln
  Rosjanie stanowią około 2% populacji świata, ale zajmują około 13% powierzchni lądów (przed zagarnięciem Krymu)
  http://www.newsweek.pl/g/i.aspx/680/0/newsweek/635582424659347963.png

  Rosja wydaje na badania i rozwój znacznie mniej niż wydają 3 zachodnie firmy razem wzięte:
  Intel……………….8,45mld USD
  Microsoft………..8,68 mld USD
  Volkswagen……10,45 mld USD
  Rosja…………….21,08 mld USD
  Chiny…………….284 mld USD
  UE………………..350mld USD
  USA………………450 mld USD
  (Volkswagen+Microsoft+Intel= 27,58 Rosja=21,08)

  Rosjanie rocznie wypijają najwięcej alkoholu na świecie w przeliczeniu na czysty spirytus każdy z nich wypija średnio ok. 13,9 litra.

  ONZ podaje, ze w Rosji co roku liczba nosicieli AIDS rośnie o ponad 62 tys osób i wciąż powiększa się wzrost zachorowań. Szacuje się, że w Rosji blisko 1% populacji jest nosicielami AIDS! Nawet w Afryce tak szybko nie przybywa nosicieli co w Rosji.

  Rosja to zacofany naukowo kraj z rachityczną gospodarką. Populacja mniejsza od populacj maleńkiego Bangladeszu i stanowi tylko około 2% mieszkańców Ziemi, jednak Ruscy rozprzestrzenili się na około 13% powierzchni lądów na Ziemi i stale zagarniają kolejne terytoria sąsiadów. W Rosji żyje tylko około 2% populacji świata, ale posiadają około 40% wszystkich bomb jądrowych na Ziemi i stale powiększają arsenał, oraz grożą społeczności międzynarodowej ich użyciem. Rosja to pasożytniczy, bandycki kraj, który żyje z rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych, oraz grabieży sąsiednich terytoriów należących do słabszych narodów. Jedyną nadzieją dla Homo Sapiens jest zwyrodnienie tego bandyckiego narodu, poprzez alkoholizm i wymieranie spowodowane epidemią AIDS.

  Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18186025,Rosna_polskie_wydatki_na_armie__Sa_trzy_razy_wieksze.html#ixzz3drgIH4vR

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.