Ponad 2 proc. PKB na wojsko. W 2017 r. wydatki na obronę wyniosą 37,35 mld zł

Новости
Wojsko

Wydatki na obronę narodową na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 37,35 mld zł, co stanowi 2,01 proc. przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto (PKB) roku 2016, podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

«W ramach tej kwoty środki w wysokości:  37 152 000 tys. zł stanowią 2% przewidywanego wykonania PKB roku 2016, stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmują one wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa» — czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie podano, że w ramach tej kwoty 10,12 mld zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 27,2% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. «Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 928 825 tys. zł, kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy» — podano także.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 30 czerwca 2016 r., planowane jest 200 mln zł na finansowanie programu wieloletniego «Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)» — środki zabezpieczone w rezerwie celowej poz. 84, w dziale obrona narodowa.

«W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty 36 854 856 tys. zł sfinansowane będą:
— wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO — 10 221 481 tys. zł;
— wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi — 9 173 152 tys. zł;
— wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności — 7 100 525 tys. zł;
— emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy — 6 609 339 tys. zł;
— pozostałe wydatki bieżące — 1 573 595 tys. zł;
— dotacje na zadania związane z obronnością — 1 184 788 tys. zł;
— świadczenia na rzecz osób fizycznych — 991 976 tys. zł» — czytamy dalej.

Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP przeznaczona została kwota 9,3 mld zł, z tego 6,84 mld zł dotyczy realizacji programu wieloletniego «Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych», którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

«Środki w wysokości 297 144 tys. zł zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu przeznaczone zostaną na sfinansowanie:
— projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności — 204 787 tys. zł;
— ‘Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych’ — 37 066 tys. zł;
— działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych — 30 491 tys. zł;
— zadań wynikających z ‘Programu Mobilizacji Gospodarki’ — 24 800 tys. zł» — czytamy również.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.