Kursy obronne na ASzWoj

Новости

Wykłady na temat ochrony ludności i współpracy cywilno-wojskowej, zajęcia praktyczne, gry komputerowe i treningi – rusza pierwszy kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej dla osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. W ciągu dwóch lat przeszkolonych zostanie 470 pracowników urzędów, m.in. ministrowie i dyrektorzy generalni.

Szkolenie obronne jest obowiązkowe dla najwyższych urzędników państwowych. – To konieczne, bo niemal wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej wykonują zadania dotyczące bezpieczeństwa, a administracja publiczna to jeden z elementów pozamilitarnego systemu obrony państwa – mówi Monika Lewińska, rzecznik prasowy Akademii Sztuki Wojennej. Dodaje, że podczas szkoleń wszyscy – od wójta po marszałka i ministra – dowiedzą się, jakie zadania z zakresu obronności ma instytucja, w której pracują, i jak powinni zareagować w sytuacji kryzysowej. Do zorganizowania kursów obronnych zobowiązani są m.in. premier oraz szefowie wszystkich resortów.

Na zlecenie ministra obrony narodowej tego rodzaju kursy w latach 2017–2018 będzie prowadzić Akademia Sztuki Wojennej. Dotyczy to zarówno tzw. Wyższych Kursów Obronnych adresowanych do najważniejszych funkcjonariuszy publicznych (polityków na stanowiskach kierowniczych i urzędników) oraz kursów obronnych dla kadry niższego szczebla, pracowników komórek do spraw obronnych na poziomie województwa, powiatu oraz gminy.

– Cykl Wyższych Kursów Obronnych rozpoczął się u nas 15 maja. Wzięło w nim udział siedem osób. To ministrowie, wiceministrowie, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych premierowi, dyrektorzy generalni resortów – mówi Monika Lewińska. Program szkolenia przebiega według planu zatwierdzonego przez rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Kurs prowadzą wykładowcy z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz eksperci z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Czego uczą się ministrowie i dyrektorzy

Zajęcia odbywają się od 7.30 do 15.30 oraz późnym popołudniem do 22.00. – Ponad połowę czasu zajmują wykłady i konwersatoria. Ich tematyka dotyczy szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa, problemów funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dokumentów strategicznych, które umożliwiają integrację i mobilizację różnych środowisk w działaniach na rzecz obronności – mówi Monika Lewińska.

Podczas wykładów uczestnicy przypomną sobie zagadnienia związane z funkcjonowaniem NATO, działaniem państwa w sytuacji zagrożenia i w czasie wojny, współpracą cywilno-wojskową, ochroną ludności w trakcie działań obronnych, ochroną obiektów ważnych dla obronności, przygotowaniem do militaryzacji.

Na zajęciach praktycznych urzędnicy i ministrowie wezmą udział w grze komputerowej, podczas której będą musieli wykazać się trafnym i szybkim podejmowaniem decyzji. Korzystając z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, sprawdzą swoją wiedzę na temat reagowania kryzysowego. W ramach tej części zajęć przewidziany jest także wyjazd, np. do jednostki wojskowej.

– Kurs służy integracji całego krajowego systemu bezpieczeństwa. Uczestnicy ćwiczą umiejętności współdziałania, reagowania i przygotowania różnych elementów systemu obronnego państwa na wypadek sytuacji kryzysowej czy podwyższonej gotowości – zaznacza Monika Lewińska.

W ciągu dwóch lat w kursach obronnych weźmie udział 470 osób, w tym ok. 150 urzędników wyższego szczebla. W zależności od składu grupy szkoleniowej, zjazd będzie trwał od 5 do 10 dni. Kursy mają oczywiście część wspólną, ale wykłady są profilowane pod względem miejsca zatrudnienia uczestników. – Inne zadania mają bowiem do wykonania wiceministrowie, a inne marszałkowie województw – podkreśla rzecznik ASzWoj.

Kursy zaplanowane na lata 2017–2018 będą kosztować ponad 1,9 mln zł. Sfinansuje je Ministerstwo Obrony Narodowej. Odbywają się one na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego.

Pomysł sprzed 20 lat

Pomysł kursów obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej narodził się w latach 90. minionego wieku. W 1994 roku premier Waldemar Pawlak polecił ówczesnemu ministrowi obrony narodowej admirałowi Piotrowi Kołodziejczykowi przygotować tego rodzaju szkolenia. Organizatorem wyższych kursów obronnych był wówczas Departament Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który prowadził również nabór kandydatów. 15 stycznia 1995 roku w Akademii Obrony Narodowej rozpoczął się pierwszy kurs dla kierowniczej kadry administracji publicznej z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Z czasem w Wyższym Kursie Obronnym musieli brać udział również parlamentarzyści oraz pracownicy samorządów.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.