Białoruś oświadcza o konieczności wzmacnienia wojskowej części Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

Новости

O konieczności wzmacnienia wojskowej części Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym z akcentem na rozwój wysokomobilnych współczesnych pododdziałów specjalnych — połączonych sił szybkiego reagowania, operatywnego rozwijania, kontyngentu pokojowego — oświadczył 15 maja w Moskwie Alaksandr Łukaszenka podczas sesji Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ, zawiadamia służba prasowa prezydenta Białorusi.

Wedłg słów Łukaszenki, Białoruś również propanuje zwiększyć bezpieczeństwo krajów OUBZ od terroryzmu, tranzytu narkotyków, migracji nielegalnej i wezwań w sferze informacyjnej. Dalej on odznaczył, że możliwości podwyższenia efektywności Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym jeszcze daleko nie wyczerpane.

Jak uważa Łukaszenka, dla dalszego doskonalenia i rozwoju OUBZ w najbliższej i średnioterminowej perspektywie należy zrobić szereg przedsięwzięć.

Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że Białoruś zawsze występowała za umocnienie instytutów ponadnarodowych, powołanych zabezpieczać bezpieczeństwo i stabilność dla wszystkich krajów w równej mierze.

«Jesteśmy zainteresowani w konstruktywnym dialogu z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, OBWE, NATO, i w pokojowym uregulowaniu konfliktów», — oświadczył on.

«Lecz my przeciw pustej retoryki, — dodał Łukaszenka. — Nasz cel — to współdziałanie, skierowane na osiągnięcie konkretnych i odczuwalnych wyników».

Według jego słów, strona białoruska występuje za naprawienie ścisłej obopólnie korzystnej współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. «Naszym zdaniem, nie warto być ograniczonymi tylko współdziałaniem w zakresie bezpieczeństwa. Koordynacja powiniena mieć miejsce jak z ekonomicznymi, tak i z politycznymi strukturami. Zwłaszcza działającymi na obszarze byłego ZSRR», — oświadczył prezydent Białorusi.

Jeszcze jednym zadaniem, które musi zrealizować OUBZ, jest konieczność harmonijnego wbudowania do współczesnej architektury globalnego i regionalnego bezpieczeństwa. «Dla udanego wykonania postawionych celów OUBZ nie warto zamykać się w samej sobie. W XXI stuleciu żadna regionalna organizacja nie może samodzielnie przeciwstawiać się wszystkim wezwaniom współczesności. Dialog, równe partnerskie stosunki, wspólne projekty i programy z innymi organizacjami i krajami — to gwarancja sukcesu w przeciwstawianiu się ponadnarodowym zagrożeniom», — uważa Łukaszenka.

On zapewnił, że Białoruś będzie, jak i przedtem, wszelkimi sposobami sprzyjać jakościowemu rozwojowi OUBZ, jej doskonaleniu, uniwersalizacji i harmonijnej adaptacji we współczesnym świecie.

Łukaszenka odznaczył, że za niewielki historyczny okres OUBZ wyszła daleko za granice klasycznego obronnego bloku i na współczesnym etapie zdolna reagować praktycznie na dowolne zagrożenia. «I to nie tylko nasze oceny», — podkreślił on. «Występ z ogólnych dla wszystkich nas pozycji w aktualnych sprawach porządku międzynarodowego jasno demonstruje naszym partnerom, że dziś jesteśmy jedyne», — oświadczyła głowa Białorusi.

Po wynikach szczytu liderzy krajów OUBZ przyjęli deklarację o ogólnym podejściu do kluczowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Oni wyrazili zatroskanie «tendencją do siłowej ingerencji w sytuacji kryzysowej w obchodu norm i zasad prawa międzynarodowego» i zamarkowały «poważność użycia środków pokojowych w uregulowaniu konfliktów przy szacunku zasady nieinterwencji do spraw wewnętrznych państw». W deklaracji odznacza się gotowość współpracy z wszystkimi międzynarodowymi strukturami, w tej liczbie ONZ, NATO, OBWE i SOW.

Następny szczyt OUBZ odbędzie się w Moskwie w końcu 2012 roku.

Dzisiejsza przedterminowa sesja Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ była prowadzona z okazji 20-lecia podpisania Umowy o Bezpieczeństwie Kolektywnym i 10-lecia stworzenia OUBZ.

O konieczności wzmacnienia wojskowej części Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym z akcentem na rozwój wysokomobilnych współczesnych pododdziałów specjalnych — połączonych sił szybkiego reagowania, operatywnego rozwijania, kontyngentu pokojowego — oświadczył 15 maja w Moskwie Alaksandr Łukaszenka podczas sesji Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ, zawiadamia służba prasowa prezydenta Białorusi.

Wedłg słów Łukaszenki, Białoruś również propanuje zwiększyć bezpieczeństwo krajów OUBZ od terroryzmu, tranzytu narkotyków, migracji nielegalnej i wezwań w sferze informacyjnej. Dalej on odznaczył, że możliwości podwyższenia efektywności Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym jeszcze daleko nie wyczerpane.

Jak uważa Łukaszenka, dla dalszego doskonalenia i rozwoju OUBZ w najbliższej i średnioterminowej perspektywie należy zrobić szereg przedsięwzięć.

Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że Białoruś zawsze występowała za umocnienie instytutów ponadnarodowych, powołanych zabezpieczać bezpieczeństwo i stabilność dla wszystkich krajów w równej mierze.

«Jesteśmy zainteresowani w konstruktywnym dialogu z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, OBWE, NATO, i w pokojowym uregulowaniu konfliktów», — oświadczył on.

«Lecz my przeciw pustej retoryki, — dodał Łukaszenka. — Nasz cel — to współdziałanie, skierowane na osiągnięcie konkretnych i odczuwalnych wyników».

Według jego słów, strona białoruska występuje za naprawienie ścisłej obopólnie korzystnej współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. «Naszym zdaniem, nie warto być ograniczonymi tylko współdziałaniem w zakresie bezpieczeństwa. Koordynacja powiniena mieć miejsce jak z ekonomicznymi, tak i z politycznymi strukturami. Zwłaszcza działającymi na obszarze byłego ZSRR», — oświadczył prezydent Białorusi.

Jeszcze jednym zadaniem, które musi zrealizować OUBZ, jest konieczność harmonijnego wbudowania do współczesnej architektury globalnego i regionalnego bezpieczeństwa. «Dla udanego wykonania postawionych celów OUBZ nie warto zamykać się w samej sobie. W XXI stuleciu żadna regionalna organizacja nie może samodzielnie przeciwstawiać się wszystkim wezwaniom współczesności. Dialog, równe partnerskie stosunki, wspólne projekty i programy z innymi organizacjami i krajami — to gwarancja sukcesu w przeciwstawianiu się ponadnarodowym zagrożeniom», — uważa Łukaszenka.

On zapewnił, że Białoruś będzie, jak i przedtem, wszelkimi sposobami sprzyjać jakościowemu rozwojowi OUBZ, jej doskonaleniu, uniwersalizacji i harmonijnej adaptacji we współczesnym świecie.

Łukaszenka odznaczył, że za niewielki historyczny okres OUBZ wyszła daleko za granice klasycznego obronnego bloku i na współczesnym etapie zdolna reagować praktycznie na dowolne zagrożenia. «I to nie tylko nasze oceny», — podkreślił on. «Występ z ogólnych dla wszystkich nas pozycji w aktualnych sprawach porządku międzynarodowego jasno demonstruje naszym partnerom, że dziś jesteśmy jedyne», — oświadczyła głowa Białorusi.

Po wynikach szczytu liderzy krajów OUBZ przyjęli deklarację o ogólnym podejściu do kluczowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Oni wyrazili zatroskanie «tendencją do siłowej ingerencji w sytuacji kryzysowej w obchodu norm i zasad prawa międzynarodowego» i zamarkowały «poważność użycia środków pokojowych w uregulowaniu konfliktów przy szacunku zasady nieinterwencji do spraw wewnętrznych państw». W deklaracji odznacza się gotowość współpracy z wszystkimi międzynarodowymi strukturami, w tej liczbie ONZ, NATO, OBWE i SOW.

Następny szczyt OUBZ odbędzie się w Moskwie w końcu 2012 roku.

Dzisiejsza przedterminowa sesja Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ była prowadzona z okazji 20-lecia podpisania Umowy o Bezpieczeństwie Kolektywnym i 10-lecia stworzenia OUBZ.

O konieczności wzmacnienia wojskowej części Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym z akcentem na rozwój wysokomobilnych współczesnych pododdziałów specjalnych — połączonych sił szybkiego reagowania, operatywnego rozwijania, kontyngentu pokojowego — oświadczył 15 maja w Moskwie Alaksandr Łukaszenka podczas sesji Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ, zawiadamia służba prasowa prezydenta Białorusi.

Wedłg słów Łukaszenki, Białoruś również propanuje zwiększyć bezpieczeństwo krajów OUBZ od terroryzmu, tranzytu narkotyków, migracji nielegalnej i wezwań w sferze informacyjnej. Dalej on odznaczył, że możliwości podwyższenia efektywności Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym jeszcze daleko nie wyczerpane.

Jak uważa Łukaszenka, dla dalszego doskonalenia i rozwoju OUBZ w najbliższej i średnioterminowej perspektywie należy zrobić szereg przedsięwzięć.

Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że Białoruś zawsze występowała za umocnienie instytutów ponadnarodowych, powołanych zabezpieczać bezpieczeństwo i stabilność dla wszystkich krajów w równej mierze.

«Jesteśmy zainteresowani w konstruktywnym dialogu z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, OBWE, NATO, i w pokojowym uregulowaniu konfliktów», — oświadczył on.

«Lecz my przeciw pustej retoryki, — dodał Łukaszenka. — Nasz cel — to współdziałanie, skierowane na osiągnięcie konkretnych i odczuwalnych wyników».

Według jego słów, strona białoruska występuje za naprawienie ścisłej obopólnie korzystnej współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. «Naszym zdaniem, nie warto być ograniczonymi tylko współdziałaniem w zakresie bezpieczeństwa. Koordynacja powiniena mieć miejsce jak z ekonomicznymi, tak i z politycznymi strukturami. Zwłaszcza działającymi na obszarze byłego ZSRR», — oświadczył prezydent Białorusi.

Jeszcze jednym zadaniem, które musi zrealizować OUBZ, jest konieczność harmonijnego wbudowania do współczesnej architektury globalnego i regionalnego bezpieczeństwa. «Dla udanego wykonania postawionych celów OUBZ nie warto zamykać się w samej sobie. W XXI stuleciu żadna regionalna organizacja nie może samodzielnie przeciwstawiać się wszystkim wezwaniom współczesności. Dialog, równe partnerskie stosunki, wspólne projekty i programy z innymi organizacjami i krajami — to gwarancja sukcesu w przeciwstawianiu się ponadnarodowym zagrożeniom», — uważa Łukaszenka.

On zapewnił, że Białoruś będzie, jak i przedtem, wszelkimi sposobami sprzyjać jakościowemu rozwojowi OUBZ, jej doskonaleniu, uniwersalizacji i harmonijnej adaptacji we współczesnym świecie.

Łukaszenka odznaczył, że za niewielki historyczny okres OUBZ wyszła daleko za granice klasycznego obronnego bloku i na współczesnym etapie zdolna reagować praktycznie na dowolne zagrożenia. «I to nie tylko nasze oceny», — podkreślił on. «Występ z ogólnych dla wszystkich nas pozycji w aktualnych sprawach porządku międzynarodowego jasno demonstruje naszym partnerom, że dziś jesteśmy jedyne», — oświadczyła głowa Białorusi.

Po wynikach szczytu liderzy krajów OUBZ przyjęli deklarację o ogólnym podejściu do kluczowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Oni wyrazili zatroskanie «tendencją do siłowej ingerencji w sytuacji kryzysowej w obchodu norm i zasad prawa międzynarodowego» i zamarkowały «poważność użycia środków pokojowych w uregulowaniu konfliktów przy szacunku zasady nieinterwencji do spraw wewnętrznych państw». W deklaracji odznacza się gotowość współpracy z wszystkimi międzynarodowymi strukturami, w tej liczbie ONZ, NATO, OBWE i SOW.

Następny szczyt OUBZ odbędzie się w Moskwie w końcu 2012 roku.

Dzisiejsza przedterminowa sesja Rady Bezpieczeństwa Kolektywnego OUBZ była prowadzona z okazji 20-lecia podpisania Umowy o Bezpieczeństwie Kolektywnym i 10-lecia stworzenia OUBZ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.